งานประชุม Online ที่กำลังจะเกิดขึ้น


Interdepartmental Conference
โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และภาควิชาศัลยศาสตร์
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.00-19.00 น.

ลงทะเบียน คลิกที่นี่


งานประชุมที่ผ่านไปแล้ว


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันพระราชสมภพ

 
Epsode 14 - The Ultimate Chapter of SICMPH 2020-2021:
Science and Spirit for Healthy Longevity in COVID-19 ERA