ปิดรับลงทะเบียนครับ

Online Conference
วันที่ 3 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคา 2,000 บาท/ท่าน
รับจำนวน 1,000 ท่าน

หลังชำระเงินแล้วไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน ในระบบจะขึ้นสถานว่าชำระเงินแล้วภายใน 3 วันทำการหลังชำระเงิน และระบบจะขึ้นสถานะว่าชำระเงินแล้ว ถือว่าขั้นตอนการสมัครเสร็จสมบูรณ์


กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียน สามารถติดต่อ คุณอนันตพร นมรักษ์ 083-0241895
(หากติดต่อผ่านทาง messenger ใน Facebook: SIOG Annual Conference อาจได้รีบการตอบกลับช้า)สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ : หนังสือการประชุม คะแนนหน่วยกิต CME (เฉพาะแพทย์)
และประกาศนียบัตรออนไลน์ ( สามารถดูย้อนหลังได้ในระยะเวลา 1 เดือน )