ประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2564

10/04/2020

 

 
 

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร/โครงการ

วัน/เดือน

 

 

เดือน มีนาคม 2564

 

 

1

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 5

2 - 5 มีนาคม 2564

 

 

เดือน เมษายน 2564

 

 

2

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง รุ่นที่ 4

19 - 30 เมษายน 2564

 

3

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 10

26 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2564

 

4

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น :การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูงรุ่นที่ 10

26 เมษายน - 30 กรกฎาคม 2564

 

 

เดือน พฤษภาคม 2564

 

 

5

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 6

17 - 28 พฤษาคม 2564

 

6

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค รุ่นที่ 4

17 - 28 พฤษภาคม 2564

 

 

เดือน มิถุนายน 2564

 

 

7

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสันหลัง รุ่นที่ 6

7 - 25 มิถุนายน 2564

 

8

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 20

7 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2564

 

9

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยหูคอจมูก รุ่นที่ 1

14 - 25 มิถุนายน 2564

 

10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5

23 - 25 มิถุนายน 2564

 

11

โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากลรุ่นที่ 5

23 - 25 มิถุนายน 2564

 

12

โครงการประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รุ่นที่ 32

(ยังไม่ได้ลง)

 

13

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้ารุ่นที่ 3

28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564

 

 

เดือน กรกฎาคม 2564

 

 

14

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 35

5 กรกฎาคม - 5 พฤศจกายน 2564

 

15

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การเตรียมความพร้อม การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 6

12 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2564

 

 

เดือน สิงหาคม 2564

 

 

16

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5

 (ยังไม่ได้ลง)

 

17

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5

2 สิงหาคม  - 3 ธันวาคม 2564

 

18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องNCPR for nurseรุ่นที่ 4

4 - 6 สิงหาคม 2564   (ยังไม่ได้ลง)

 

19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding รุ่นที่ 3

30 สิงหาคม - 23 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ลง)

 

 

เดือน กันยายน 2564

 

 

20

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5

 (ยังไม่ได้ลง)

 

หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail sirirajconference@mahidol.edu